PLC techniek

In de huidige industriële omgeving is een belangrijke rol weggelegd voor het besturen van machines en installaties. Het programmeren van PLC's is daarbij een belangrijk specialisme waarbij het verwerven van inzicht in de installatiedelen en onderlinge samenhang essentieel is voor een goede werking. Behalve de ervaring die Voltium op dit gebied heeft, beschikt zij ook over de meest gangbare software om PLC's van diverse fabrikanten te kunnen programmeren. Het kan daarbij gaan om nieuwe installatie die op lokatie worden geprogrammeerd en ingeregeld maar ook om de renovatie of opwaardering van PLC systemen naar nieuwe generaties.

 

Voltium heeft inmiddels de nodige ervaring met het ombouwen naar nieuwe systemen omdat de oudere systemen storingsgevoelig zijn geworden en kritische componenten niet meer leverbaar zijn. Het ombouwen gebeurt ook hier net als bij de andere diensten zoveel mogelijk zonder de lopende productie te verstoren. Op deze wijze verkrijgt men een 'in-flight' upgrade van de installatie en is productie weer voor langere tijd gewaarborg.