Power Quality

Power quality is een relatief nieuw begrip in de elektrotechniek en is een gevolg van het huidige type elektrische energieverbruikers. Toenemend gebruik van frequentieomvormers, LED verlichting, netadapters voor een veelheid aan draagbare- en kantoorapparaten etc. Zonder dat de gebruiker zich dit realiseert veroorzaken deze apparaten zoals dat heet netvervuiling waardoor de mooie sinusvorm van de spanning, waarvan alle elektrotechnici bij het zien ervan in vervoering raken, sterk vervormd. Het vaktermen wordt deze vervuiling van de sinus  "vervorming door hogere harmonische" genoemd. Vooral in de industriële omgeving waar de vermogens hoger liggen en de netvervuilende componenten in grotere aantallen aanwezig zijn in machines en installaties levert dit steeds meer problemen op. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in onverklaarbare defecten aan machines, oververhitting van kabels en motoren, overbelasting van de nul (retour op het sterpunt) welke normaliter niet gezekerd hoeft te zijn maar door overbelasting wel brand kan veroorzaken. 

Ook kunnen buurbedrijven de oorzaak zijn vervuilende stroomcomponenten en zijn maatregelen vereist om verdere schade te voorkomen.

Voltium is uitgerust om deze problemen te monitoren, te analyseren en oorzaken te achterhalen en oplossingen voor te stellen. Daarbij wordt de spanning die u als afnemer krijgt aangeboden vanuit de energieleverancier (of eigen opwekeenheden) o.a. beoordeeld op vorm, harmonischen, dips, overspanningen en asymmetrie ten opzichte van de toegestane normafwijkingen volgens de zogeheten netcode en de NEN 50160.

Zodra de oorzaak van de problematiek achterhaald is kan Voltium voorstellen voor een oplossing doen. Zij stoelt daarbij op een gezonde hoeveelheid kennis om eenvoudige en doeltreffende maatregelen en zo nodig complexere oplossingen aan de hand te doen om de elektrische energievoorziening zonder problemen aan te kunnen wenden binnen uw bedrijf. Voltium heeft geen binding met fabrikanten en kiest uitsluitend de meest geschikte oplossing voor het probleem.