Montage en installatie

Uiteraard levert Voltium als elektrotechnisch bureau het complete scala aan elektrotechnische diensten met betrekking tot montage- en installatiewerkzaamheden. De ervaringen met het werken op bedrijfsterreinen maakt dat Voltium veel gevraagd is in de industrie om de elektrische installatie aan te passen, uit te breiden, renoveren, analyseren en indien nodig te documenteren. Montage van componenten, plaatsten van verdelers, schakelborden en besturings- en controlepanelen, bekabelingswerkzaamheden voor licht-, kracht-, instrumentatie-, data- en beveiligingsinstallaties, etc. Een snelle en efficiënte werkwijze waar de lopende productie zoveel mogelijk ontzien wordt en noodzakelijke spanningsonderbrekingen bijvoorbeeld buiten produktieshifts worden gepland of tijdens stilstand.

Continuïteit is daarbij het sleutelwoord. Kennis van zaken, faseren waar nodig en het treffen van tijdelijke voorzieningen zijn slecht enkele van methoden die Voltium hanteert om de continuïteit te waarborgen. Alle installaties worden op verzoek gekeurd en gedocumenteerd ten behoeve van de installatiebeheerder.