Installatiebeheer

Op het gebied van beheer van elektrotechnische installaties worden vele eisen gesteld door diverse instanties zoals vergunningverstrekkers, toezichthouders, verzekeraars en wetgever. Belangrijke normen op dit gebied zijn de NEN 3140/3180 en EN 50110-1. Voltium voert voor haar opdrachtgevers het beheer over installaties volgens deze voorschriften. Het onderhoud aan deze installaties wordt daarmee veilig en gestructureerd uitgevoerd zodat ook de continuïteit van de installaties is gewaarborgd.


Voltium treedt voor haar opdrachtgevers op als Installatie-Verantwoordelijke voor zowel hoog- als laagspanningsinstallaties (IV-HS/IV-LS). Zij ontwikkelt een beheerbeleid voor periodieke controles en onderhoudsprocedures van alle elektrische installaties inclusief de daarop aangesloten machines en gereedschappen. Daarnaast levert zij maatwerk voor de een verplichte aanwijzingenbeleid van gekwalificeerd personeel voor de bedrijfsspecifieke omstandigheden waaronder verschillende soorten machines of omgevingen zoals ATEX.

Kortom: bedrijfsinstallatie's en machines moeten zijn onderworpen aan een aantoonbaar effectief onderhoudsregime als het gaat om veiligheid voor mens en omgeving. Een belangrijk bijkomend voordeel hiervan is dat de bedrijfscontinuïteit gelijke tred houdt met het verhoogde veiligheidsniveau.